CKE
Przejście do serwisu CKE

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2015

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski
MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
Wiedza o tańcu
MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
-
Matematyka
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A)
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język łaciński i kultura antyczna
MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz
Język angielski
MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) +transkrypcja
MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
Biologia
MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Fizyka
MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Filozofia
MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język niemiecki
MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.
MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja
MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
Geografia
MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Załącznik – barwny załącznik do arkusza
Historia muzyki
MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język rosyjski
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.
MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja
Chemia
MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Historia sztuki
MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język francuski
MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.
MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
Informatyka
MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Historia
MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język hiszpański
MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.
MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
Język włoski
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.
MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja
Język białoruski
  MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język kaszubski
  MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język litewski
  MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język łemkowski
  MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz
Język ukraiński
  MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz
MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

 


Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP
na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6
tel/fax 22 53 66 500
e-mail: sekretariat@cke.edu.pl www: www.cke.edu.pl

footer2