Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

2013 - CZERWIEC STARY EGZAMIN

Poniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się 17 czerwca 2013 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą.

Klucze odpowiedzi do pobrania:
Część II (zadania 51-70) – wspólne dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
Kucharz
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ortoptystka
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
‎Technik dźwięku
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
‎Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego X
Technik górnictwa podziemnego Y
Technik handlowiec
‎Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik hutnik
Technik informacji naukowej
‎Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
‎Technik masażysta
Technik mechanik
‎Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa
‎‎Technik mechatronik
Technik nawigator morski
‎‎Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
‎Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
‎Technik optyk
‎Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
‎Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
‎Technik papiernictwa
‎Technik pojazdów samochodowych
Technik poligraf
Technik pożarnictwa
‎Technik prac biurowych
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik przetwórstwa mleczarskiego
‎Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku
Technik rolnik
Technik spedytor
‎Technik technologii ceramicznej
Technik technologii chemicznej
‎Technik technologii drewna
Technik technologii odzieży
Technik technologii szkła
Technik technologii żywności
‎Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik transportu drogowego
‎Technik transportu kolejowego
‎Technik turystyki wiejskiej
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług fryzjerskich
‎Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Technik weterynarii
‎Technik wiertnik
‎Technik żeglugi śródlądowej
‎Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Terapeuta zajęciowy
‎ ‎

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz zbrojarz
‎Blacharz
Blacharz izolacji przemysłowych
‎Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
‎Elektryk
‎Fotograf
‎Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
‎Introligator
‎Kaletnik
Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kucharz małej gastronomii
‎Lakiernik
Malarz tapeciarz
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
‎Mechanik monter maszyn i urządzeń
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik pojazdów samochodowych
‎Mechanik precyzyjny
Modelarz odlewniczy
‎Monter elektronik
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Monter instrumentów muzycznych
‎Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter kadłubów okrętowych
‎Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci komunalnych
Monter systemów rurociągowych
Murarz
Ogrodnik
‎Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn leśnych
Operator obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Opiekun medyczny
Optyk mechanik
‎Piekarz
‎Posadzkarz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
‎Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Renowator zabytków architektury
‎Rolnik
Rzeźnik wędliniarz
‎Ślusarz
‎Sprzedawca
‎Stolarz
‎Tapicer
Technolog robot wykończeniowych w budownictwie
Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
Złotnik jubiler


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna    

footer2