Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

BADANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Projekt realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Na początku 2005 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała projekt badań nad wynikami egzaminów zewnętrznych, przyjęty przez Komitet Sterujący w lipcu. Wychodzi on naprzeciw potrzebom odbiorców wyników egzaminów zewnętrznych  związanym z: porównywaniem, komunikowaniem i wykorzystywaniem wyników egzaminów. Realizacja projektu zapewni systemowi egzaminacyjnemu metodologię porównywania, prognozowania i komunikowania wyników egzaminów, da też możliwość wdrożenia lub pogłębienia badań nad uwarunkowaniami zróżnicowania wyników, a także ich implementacją.

Projekt realizowany jest dwutorowo: badania metodologiczne o charakterze eksploracyjnym i weryfikacyjnym prowadzone są przez dwa zespoły ukonstytuowane przy CKE, natomiast badania praktyczne o charakterze opisowym i wyjaśniającym zostaną w wyniku konkursu otwartego dla wszystkich zainteresowanych, zlecone przez CKE zewnętrznym podmiotom badawczym.

Badania te obejmują następujące obszary:

I. Porównywanie i skalowanie wyników egzaminów zewnętrznych.
II. Prognozowanie i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych.
III. Badania praktyczne o charakterze rozpoznawczym bądź oceniającym:

1. Uwarunkowania ekonomiczne oraz geopolityczne wyników egzaminów zewnętrznych.
2. Uwarunkowania społeczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
3. Uwarunkowania psychologiczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
4. Uwarunkowania pedagogiczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
5. Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia efektywności pracy szkoły ponadgimnazjalnej.
6. Osiągnięcia polskich uczniów badane w programach międzynarodowych (PISA, PIRLS) a wyniki egzaminów zewnętrznych.
7. Porównywalność wyników pracy egzaminatorów maturalnych i zawodowych.

W pracach zespołów metodologicznych uczestniczą:

I ZESPÓŁ ds. METODOLOGII PORÓWNYWANIA WYNIKÓW
Koordynator: dr Henryk Szaleniec, OKE Kraków
Członkowie:

 • prof. dr hab. Kazimierz Ciżkowicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • dr Barbara Ciżkowicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Michał Daszkiewicz – Zakład Diagnostyki Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Anna Dubiecka – st. egzaminator w Wydziale Sprawdzianów i Egzaminów OKE w Krakowie
 • Grzegorz Gaworski – Kuratorium Oświaty w Łodzi, wizytator
 • Danuta Grabowska – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 • Helena Jędrasik – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 • Ewa Ludwikowska – konsultant w Kujawsko-pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Władysław Mąsior – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej
 • dr Tadeusz Mosiek – Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów CKE
 • Dominik Mytkowski – st. ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
 • Elżbieta Ostaficzuk – Biuro Edukacji m. st. Warszawy, doradca metodyczny 
 • Barbara Przychodzeń - kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE w Gdańsku 
 • Marcin Smolik – Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, UMCS Lublin
 • Beata Trzcińska – Wydział Matur CKE
 • Jolanta Walczak – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 • Dorota Węziak – Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Marcin Wroński – specjalista w Wydziale Badań i Analiz OKE w Jaworznie


II ZESPÓŁ ds. METODOLOGII PROGNOZOWANIA I KOMUNIKOWANIA WYNIKÓW
Koordynator: dr Roman Dolata, Uniwersytet Warszawski
Członkowie:

 • prof. Ireneusz Białecki – Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej Szkolnictwa Wyższego 
 • Małgorzata Boba – st. egzaminator w Wydziale Sprawdzianów i Egzaminów OKE Kraków
 • Teresa Chrostowska – kierownik Wydziału Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów CKE
 • Jolanta Czarnotta-Mączyńska – st. ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
 • Beata Dobrosielska – Pracownia Informatyczna CKE
 • dr Michał Federowicz – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Ewa Gałęska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, doradca metodyczny
 • dr Zdzisław Głowacki – Oficyna Wydawnicza „Tutor”
 • Maciej Jakubowski – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Elżbieta Jaworska – Biuro Edukacji m. st. Warszawy, doradca metodyczny
 • dr Karolina Kusiak – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 
 • dr Wioletta Kozak – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Lublinie, doradca metodyczny
 • dr Małgorzata Latoch-Zielińska –Zakład Metodyki Języka Polskiego UMCS w Lublinie
 • Małgorzata Lipska – starszy ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
 • Łukasz Mazur – student psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; 
 • dr Arleta Poręba-Konopczyńska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, konsultant
 • Anna Rappe – Wydział Badań i Analiz OKE Kraków
 • Izabela Suckiel – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, konsultant
 • Agnieszka Sułowska – nauczycielka matematyki, współpracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
 • dr Krystyna Maria Szmigel – kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE w Krakowie
 • dr Teresa Wejner – Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Agata Wiśniewska – kierownik Pracowni Informatycznej CKE


W ramach projektu dotychczas zrealizowano następujące zadania:
1. Zainspirowano badania nad wynikami egzaminów zewnętrznych, diagnoza potrzeb, zasobów i możliwości badawczych – konferencja informacyjno-promocyjna dla szkół wyższych i instytucji badawczych.

2. Przeprowadzono szkolenie metodologiczne z zakresu klasycznej i probabilistycznej teorii testu, przeprowadzone w sierpniu 2005 r. przez prof. Normana Verhelsta, eksperta CITO (ośrodek egzaminowania w Holandii).

3. Ukonstytuowały się zespoły metodologiczne (wrzesień 2005 r.); przyjęto programy działania zespołów, zaplanowano  badania.

4. Ogłoszono i przeprowadzono  negocjacje w sprawie realizacji badań przez podmioty zewnętrzne (grudzień 2005 – marzec 2006).

5. Przygotowano założenia do zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań w dwóch pierwszych obszarach.

I obszar: „Opracowanie metodologii porównywania i skalowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych”

 • zorganizowano spotkania zespołu; 
 • przygotowano opracowanie „Zrównywanie wyników sprawdzianu 2005 do sprawdzianu 2003”;
 • opracowano: koncepcję metody zrównywania, kalibrowania i skalowania wyników sprawdzianów i egzaminów, narzędzia badawcze, opis procedur realizacji projektu zrównywania wyników, raport nt. metod zrównywania wyników egzaminów stosowanych w różnych systemach egzaminacyjnych na świecie, zastosowanie zrównania wyników sprawdzianu 2003-2005 z zastosowaniem IRT z wykorzystaniem programu FACETS;
 • przygotowano projekt realizacji zrównywania wyników, procedur oraz narzędzi badawczych – zrównywanie wyników sprawdzianu 2003-2005;
 • opracowano testkę dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
 • opracowano projekt analiz statystycznych do realizacji zrównywania wyników;
 • przygotowano recenzję merytoryczną projektu badawczego.


II obszar: „Opracowanie metodologii prognozowania  i komunikowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych"

 • zorganizowano spotkania grupy; ustalono skład zespołu do opracowania koncepcji badań i narzędzi oraz raportów; 
 • opracowano warianty metody obliczania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej;
 • opracowano analizę SWOT wariantów obliczania wskaźnika wartości dodanej oraz sposobów jakościowego komunikowania wyników z użyciem skal międzynarodowych;
 • przygotowano pierwszy zestaw scalonych baz danych do testowania wariantów obliczania wartości dodanej;
 • opracowano metodologię komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych uczniowi i szkole z użyciem skal międzynarodowych;
 • przygotowano koncepcję, projekt badawczy, narzędzia do badania kwestionariuszowego wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej;
 • przygotowano koncepcję, projekt badawczy i narzędzia do badania studiów przypadków w zakresie oceny efektywności kształcenia.

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna    

footer2