Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zadania CKE

Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2015, nr 2156, ze zm.).

Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

1.     przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do
       przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
       zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej łącznie „sprawdzianem i egzaminami”;
2.    przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i
       egzaminów w celu zapewnienia porównywalności oceniania;
3.    opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów
       zawierających w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach, wraz z
       rozwiązaniami;
4.    organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych;
5.    analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminów, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania
       corocznych sprawozdań dotyczących wyników sprawdzianu i egzaminów;
6.    przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na
       egzaminatorów i egzaminatorów;
7.    współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania;
8.    inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;
9.    realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów;
10.  ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
       a. komunikatów w sprawie:

    • harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,
    • materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie i egzaminach, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania – w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki,
    • szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,

      b. informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

Od 1 stycznia 2016 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje również nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

 Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna    

footer2