Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zadania CKE

Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Główne zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

  • przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych; 
  • opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów zawodowych również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, informatorów zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, egzaminach zawodowych oraz egzaminach eksternistycznych; 
  • dokonywanie analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań odpowiednio o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia oraz dotyczących wyników egzaminów eksternistycznych; 
  • przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania; 
  • inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania; 
  • koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych, a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem i ocenianiem przez okręgowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu, egzaminów i egzaminów eksternistycznych.

Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna    

footer2