CKE
Przejście do serwisu CKE

EGZAMIN GIMNAZJALNY - KWIECIEŃ 2017

Historia i wiedza o społeczeństwie - 19.04.2017 r.

GH-H1-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski - 19.04.2017 r.

GH-P1-172 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GH-P2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-P4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-P5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania


Przedmioty przyrodnicze - 20.04.2017 r.

GM-P1-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-P4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka - 20.04.2017 r.

GM-M1-172 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GM-M2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-M4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-M5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-M7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-M8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania


Język obcy nowożytny - 21.04.2017r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P1-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GE-P1-172 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P1-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P1-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

GW-P1-172 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P2-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GE-P2-172 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P2-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P2-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P4-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P4-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P4-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P5-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P5-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-172 Język angielski + zasady oceniania

GN-P7-172 Język niemiecki + zasady oceniania

GR-P7-172 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P8-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P8-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-172 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GF-R1-172 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GE-R1-172 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R1-172 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R1-172 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GW-R1-172 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-R2-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R2-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R2-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R4-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R4-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R5-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-172 Język angielski + zasady oceniania

GN-R7-172 Język niemiecki + zasady oceniania

GR-R7-172 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R8-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R8-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania


Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP
na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6
tel/fax 22 53 66 500
e-mail: sekretariat@cke.edu.pl www: www.cke.edu.pl

footer2