Przykładowe arkusze 1

Język polski


Historia i wiedza o społeczeństwie


Matematyka


Przedmioty przyrodnicze


Języki obce

W plikach znajduje się: klucz odpowiedzi i punktowania zadań, przykładowy zestaw zadań, transkrypcja, nagranie dźwiękowe.