Przykładowe arkusze 2

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Język polski

GH-P1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-PL1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Historia-WOS

GH-H1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H4-125 – arkusz
GH-H5-125 – arkusz
GH-H6-125 – arkusz
GH-H7-125 – arkusz
GH-H8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-HL1-125 – arkusz


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Matematyka

GM-M1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-ML1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-PL1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Język angielski

Język angielski – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język angielski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język angielski – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja


Język francuski

Język francuski – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język francuski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język francuski – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja


Język hiszpański

Język hiszpański – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja


Język niemiecki

Język niemiecki – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja


Język rosyjski

Język rosyjski – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja


Język włoski

Język włoski – A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język włoski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język włoski – A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja