Przykładowe arkusze 3

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Język polski

GH-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Historia-WOS

GH-H1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Matematyka

GM-M1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Język angielski – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język angielski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język angielski – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język francuski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język francuski – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A1-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A1-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język włoski – A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język włoski – A8-PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – A8-PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja


ARKUSZE A4 A5 A6

Język angielski – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – PP – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski – PR – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja