Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi z nowego egzaminu zawodowego – kwiecień 2016 r.

Poniżej zamieszczamy klucz odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 11 kwietnia 2016 r.

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

Klucz odpowiedzi do pobrania

Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych