Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi z nowego egzaminu zawodowego – maj 2017 r.

Poniżej zamieszczamy klucz odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 8 maja 2017 r.

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

Klucz odpowiedzi do pobrania

Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych