Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

Komunikat w sprawie próbnego egzaminu w kwalifikacjach, w których od 2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d”

Komunikat w sprawie próbnego egzaminu  w kwalifikacjach, w których od  2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d”
(dotyczy kwalifikacji : A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R.21)

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy w okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała próbny egzamin w części praktycznej dla ww. kwalifikacji w celu zaznajomienia uczniów i nauczycieli z nowym modelem egzaminu i przygotowaniu uczniów do nowego modelu egzaminu oraz ewaluacji wyników uczniów.
 2. Do próbnego egzaminu, mogą przystąpić szkoły, które zapewnią sobie egzaminatorów, którzy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami egzaminatora w danej kwalifikacji sprawdzą prace zgodnie z zasadami oceniania.
 3. Opiekę nad procesem oceny rezultatów sprawują dyrektorzy poszczególnych szkół, uczestniczących w próbnym egzaminie. Ocena osiągnięć osób przystępujących do próbnego egzaminu jest wewnętrzną sprawą szkoły i nie podlega ogólnokrajowemu sprawdzaniu.
 4. Egzamin próbny w poszczególnych kwalifikacjach odbywa się wg poniższego harmonogramu:
 • A.33, A.38 – 5-6 XII 2016
 • B.22, B.35 – 6-7 XII 2016
 • E.17, E.18, E. 24 – 8 XII 2016
 • M.31, R.11, R.21 – 8-9 XII 2016

w godzinach ustalonych przez dyrektorów poszczególnych szkół, z zachowaniem czasu trwania egzaminu, który jest określony w  informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017

 1. Arkusze egzaminacyjne, do wydrukowania przez szkołę przystępującą do próbnego egzaminu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zostaną udostępnione przez okręgowe komisje egzaminacyjne w formacie pdf w Serwisie dyrektora na 1 dzień przed próbnym egzaminem od  godz. 12:00 (nie dotyczy arkuszy w kwalifikacjach A.33 i A.38, arkusze zostaną udostępnione w dniu 5 XII 2016 od godz.8:30)
 2. Zasady oceniania z wagami punktowymi, do wydrukowania przez szkoły dla egzaminatorów w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zostaną udostępnione szkołom w Serwisie dyrektora w dniu 12 XII 2016 r.
 3. Uwagi szkół dotyczące próbnych arkuszy egzaminacyjnych  i zasad oceniania  należy przesłać do właściwej terytorialnie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  do 19 XII 2016  z podaniem w temacie wiadomości: EGZAMIN PRÓBNY-UWAGI oraz symbolu i nazwy kwalifikacji, której dotyczą uwagi.