CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Adres:
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00 - 190 Warszawa

Centrala telefoniczna
tel. (22) 53-66-500

Sekretariat CKE
tel (22) 53-66-500
fax (22) 53-66-504
e-mail: sekretariat@cke.edu.pl

Kontakt z mediami


Przedstawicieli mediów prosimy o kierowanie zapytań drogą mailową (na adres: media@cke.edu.pl),
telefoniczną (22 53 66 500) lub faksem (22 53 66 504).


 


Informacja dla osób przesyłających zapytania do CKE


Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).


Zgodnie z powyższym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:


   - osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
   - adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
   - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

OKE
Warszawa

OKE Warszawa

Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
tel. (22) 457 03 35
e-mail: info@oke.waw.pl

OKE
Jaworzno

OKE Jaworzno

ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99
(32) 616 28 14
e-mail: oke@oke.jaworzno.pl

OKE
Łódź

OKE Łódź

ul. Praussa 4
94-203 Łódź
tel. (42) 634 91 54
komisja@komisja.pl

OKE
Wrocław

OKE Wrocław

ul. Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. (71) 785 18 94
e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

OKE
Łomża

OKE Łomża

Al. Legionów 9
18-400 Łomża
tel. (86) 47 37 120
e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

OKE
Poznań

OKE Poznań

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. (61) 854 01 60
e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

OKE
Gdańsk

OKE Gdańsk

ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel. (58) 320-5590
(58) 320-5591
e-mail: komisja@oke.gda.pl

OKE
Kraków

OKE Kraków

os. Szkolne 37
31-978 Kraków
tel. (12) 68 32 101
(12) 68 32 102
e-mail:
oke@oke.krakow.pl

Mapka