Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

O komisji

Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).

Dyrektor – dr Marcin Smolik
Wicedyrektor – Ewa Rudomino