Wyniki sprawdzianu w 2016 roku

•    Sprawozdanie
•    Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu w 2016 r.
•    Sprawdzian 2016. Rozkłady i parametry
•    Sprawdzian 2016. Wyniki według lokalizacji szkoły
•    Sprawdzian 2016. Skale staninowe (uczniowie i szkoły)
•    Sprawdzian 2016. Wyniki. Prezentacja z konferencji prasowej

Wyniki sprawdzianu w 2015 roku

•    Sprawozdanie
•    Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu w 2015 r.
•    Sprawdzian 2015. Rozkłady i parametry
•    Sprawdzian 2015. Wyniki według lokalizacji szkoły
•    Sprawdzian 2015. Skale staninowe (uczniowie i szkoły)
•    Sprawdzian 2015. Wyniki. Prezentacja z konferencji MEN
•    Sprawdzian 2015. Wyniki uczniów urodzonych w 2002 r. i 2003 r.